Politechnika Gdańska
Możesz użyć krótkiej formy: s<nr_albumu>, np. s123456
Loginy w domenach pg.GDA.pl już nie działają, użyj pg.EDU.pl

Akceptowanymi identyfikatorami są:

pracownicy: login
studenci: s<nr_albumu> (np. s123456) lub login@stu­dent.pg.edu.pl

Dla zachowania bezpieczeństwa, gdy za­koń­czysz ko­rzy­sta­nie z usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nie­nia, wyloguj się!

Nie udostępniaj swojego hasła osobom trzecim (zachowaj szczególną ostrożność w przypadku otrzy­mania wiadomości mailowych z prośbą o logo­wanie na stronie).